^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Achiziții Publice


 

 

Soluție alternativă în situație de urgentă sistem de alimentare cu apa, în satul Purcăreni, comuna Micești, judetul Argeș”-reluata

 

Anunt publicitar Foraj Purcareni
Caiet de sarcini Foraj Purcareni
Formulare
Model contract
Piese desenate foraj Purcareni
SF parte scrisa Solutie alternat
  Publicat: 13.07.2020

 

Achiziție publică lucrări de proiectare și execuție - soluție alternativă in situație de urgență, alimentare cu apă in satul Purcăreni, comuna Micești

Documantatie atribuire foraj Purcareni
Piese desenate foraj Purcareni
Studiu de fezabilitate
Solutie alternativa in situatie de urgenta - devize
Formulare
Model contract proiectare si executie
  Publicat: 13.05.2020


Achiziție lucrări de asfaltare și pavare- amenajare intersecții- comuna Micești

Anunț SEAP nr. 1093374
Caiet de sarcini
Detalii tehnice
Fisa de date amenajare parcare
Incadrare
Planuri de situatie
Proiect tehnic de executie
  Publicat: 22.07.2019


Achiziție energie electrică puncte de interes public - comuna Micești

Anunț SEAP nr. 149207
Caiet de sarcini
Formulare
  Publicat: 15.01.2018

Achiziție lemn de foc necesar încălzirii sediilor Primăriei Comunei Miceşti și a Centrului de Informare turistică Micești

Anunț SEAP
Caiet de sarcini
Formulare
  Publicat: 22.09.2017

Achiziție de calculatoare - PC desktop - Primăria Miceşti

Caiet de sarcini
Formulare
Fișă tehnică PC
  Publicat: 22.09.2017

Achiziția de lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare-autorizare ISU la sediul Primăria Miceşti"

Caiet de sarcini reabilitare-autorizare ISU Primărie
Formulare
Liste de cantităţi


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 12.09.2017

Achiziția de lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare-autorizare ISU la Şcoala Gimnazială nr.1 Miceşti"

Caiet de sarcini reabilitare-autorizare ISU Şcoala nr.1 Miceşti
Formulare
Liste de cantităţi
Planşe


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 12.09.2017

Achiziția de lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare-autorizare ISU la Şcoala Primară nr.1 Păuleasca"

Caiet de sarcini reabilitare-autorizare ISU Şcoala nr.1 Păuleasca
Formulare
Liste de cantităţi
Planşe


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 12.09.2017

Achiziția de lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare-autorizare ISU la Şcoala Gimnazială nr.2 Purcăreni"

Caiet de sarcini reabilitare-autorizare ISU la Şcoala Gimnazială nr.2 Purcăreni
Formulare
Liste de cantităţi
Planşe


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 12.09.2017

Achiziția de servicii proiectare - faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiție ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE ÎN SATUL PURCĂRENI, COMUNA MICEŞTI, JUDEȚUL ARGEȘ - achiziție directă

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII PROIECTARE - faza Studiu de Fezabilitate
CAIET DE SARCINI
FORMULARE
NOTĂ CONCEPTUALĂ conform HG 907/2016


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 27.06.2017


Delegare gestiune serviciu apă - comuna Miceşti, Judeţul Argeş

ANUNŢ PRIVIND CONCESIUNEA SERVICIULUI DE APĂ - COMUNA MICEŞTI - negociere directă


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 08.06.2017

Anunţ intenţie privind achiziţie lucrări de execuţie pentru investiţia: "Amenajări exterioare, cale de acces-alee beton Şcoala Miceşti, Comuna Miceşti"

Raspuns clarificare 1 - Ref: "AMENAJĂRI EXTERIOARE, CALE DE ACCES-ALEE BETON LA ȘCOALA MICEȘTI, COMUNA MICEȘTI"
  Publicat: 29.05.2017

 

Anunț de publicitate privind achiziția de lucrări "AMENAJĂRI EXTERIOARE CALE DE ACCES-ALEE BETON LA SCOALA MICEȘTI, COMUNA MICEȘTI"


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 25.05.2017

Anunţ intenţie achiziţie servicii de evaluare şi revaluare a activelor din patrimoniul Comunei Miceşti, Judeţul Argeş, domeniul public şi privat

Caiet de sarcini privind achiziţia serviciilor de evaluare şi reevaluare a activelor din patrimoniul Comunei Miceşti, judeţul Argeş
Formulare la procedura privind achiziţia serviciilor de evaluare şi reevaluare a activelor din patrimoniul Comunei Miceşti, judeţul Argeş
  Publicat: 10.04.2017

Delegare gestiune serviciu apă - comuna Miceşti, Judeţul Argeş

ANUNŢ PRIVIND CONCESIUNEA SERVICIULUI DE APĂ - COMUNA MICEŞTI


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 03.03.2017

Anunț intenție elaborare Plan Urbanistic Zonal - comuna Miceşti, Judeţul Argeş

ANUNŢ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PUNCT ZĂVOI-PRUNDIȘ" - COMUNA MICEȘTI, sat Purcăreni, JUDEȚUL ARGEȘ, pentru ZONĂ SERVICII ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
  Publicat: 20.02.2017

Anunț intenție elaborare Plan Urbanistic Zonal - comuna Miceşti, Judeţul Argeş

ANUNŢ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - "CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN" - COMUNA MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ
  Publicat: 17.02.2017

Delegare gestiune serviciu apă - comuna Miceşti, Judeţul Argeş

ANUNŢ PRIVIND CONCESIUNEA SERVICIULUI DE APĂ - COMUNA MICEŞTI


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 27.12.2016

Investiţie lucrări de amenajare protecţii la pereţi şi stâlpi sala de sport Şcoala Gimnazială nr.1 Comuna Miceşti, sat Miceşti

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
DEVIZ ESTIMATIV
CANTITĂŢI DE LUCRĂRI
MEMORIU TEHNIC
PLANŞA 1
PLANŞA 2


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 17.11.2016

Delegare gestiune serviciu apă - comuna Miceşti, Judeţul Argeş

ANUNŢ PRIVIND CONCESIUNEA SERVICIULUI DE APĂ - COMUNA MICEŞTI


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 04.11.2016
Publicat: 28.11.2016

Investiţie lucrări de reparaţii capitale Monumentul eroilor Mircea cel Bătrîn - Comuna Miceşti

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
MEMORIU TEHNIC
CAIET DE SARCINI CONFECŢII METALICE
CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE BETONARE
CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE PLACARE CU PIATRĂ
LISTE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 03.08.2016

PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMUTUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2O2O, OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2 - "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate"

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
Model formulare


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 28.06.2016

Furnizare dotări aferente proiectului "Extindere și dotare Școala Gimnazială nr.1, sat Micești, Com. Micești, jud. Argeș, cod SMIS 12054" pentru Lot1: Dotări sală sport

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Caiet de sarcini
MODEL DE CONTRACT
DOCUMENTE FURNIZARE ECHIPAMENTE SALA DE SPORT
ERATĂ PRELUNGIRE TERMEN - Publicat: 31.03.2016


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 24.03.2016

Înfiinţare Spaţii Publice de recreere - teren de sport, în satul Purcăreni

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
MODEL DE CONTRACT
PROIECT TEHNIC
RASPUNS CLARIFICARE NR.1 - Publicat: 14.05.2015


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 06.05.2015

Înfiinţare Centru Local de Informare şi Promovare Turistică, comuna Miceşti, Judeţul Argeş

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
MODEL CONTRACT
INVITATIE DE PARTICIPARE ECHIPAMENTE - Publicat: 28.05.2015


*Notă: Pentru consultare detalii tehnice, vă rugăm să descărcaţi documentaţia completă.

Publicat: 22.10.2014

Copyright © 2015. Comuna Miceşti - Rights Reserved.