^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anunţuri și Informări Publice

Anunţuri și informații publice - Primăria Comunei Miceşti, judeţul Argeş

 


Publicitate Publicat: 06.05.2021
Publicitate Publicat: 04.05.2021
Publicitate Publicat: 06.04.2021
Publicitate Publicat: 06.04.2021
Publicitate Publicat: 26.03.2021

Publicitate Publicat: 19.03.2021

Publicitate Publicat: 25.02.2021

Publicitate Publicat: 18.02.2021

Publicitate - nr.1410 Publicat: 10.02.2021

Aplicația Monitorul Oficial Local Micești Publicat: 21.07.2020

Inştiintarea proprietarilor şi a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului in comuna Miceşti Publicat: 17.02.2020

Anunţ privind registrul agricol Publicat: 09.01.2020

Proces verbal privind selecţia partenerilor Publicat: 03.10.2019

Documentaţie aferenta privind infinţarea creșei 
Publicat: 17.09.2019

Anunţ privind infinţarea creșei
Publicat: 17.09.2019

Anunţ important pentru TOŢI cetăţenii satului Păuleasca
Publicat: 14.08.2019

Anunţuri pentru cetăţenii satului Păuleasca Publicat: 04.07.2019

Anunţuri privind construcţiile și planurile de parcelare Publicat: 24.04.2019
Ziarul "Informaţia de Micești" Publicat: 24.04.2019
Anunț privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Publicat: 07.12.2018
Model cerere privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate Publicat: 07.12.2018

Adresă de înaintare Hotărâre de cofinanţare către DISTRIGAZ SUD REŢELE Publicat: 21.03.2018
Legislaţie -Ordinul nr.32/10.05.2017 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale Publicat: 21.03.2018

Informaţii privind alimentarea cu gaze naturale în satul Purcăreni, comuna Miceşti, judeţul Argeş Publicat: 05.03.2018

Invitaţie şi convocator privind şedinţa din data de 14.02.2018 Publicat: 12.02.2018

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul - "Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Arges", propus a fi amplasat în comuna Micești, satele Purcăreni și Micești, județul Argeș Publicat: 13.10.2017

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul - "Pod pentru trafic ușor pe drumul lateral din DJ740 peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, com Micești, județul Arges", propus a fi amplasat în comuna Micești, județul Argeș Publicat: 13.10.2017

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere acord mediu privind proiect "PRIMA ÎNFIINŢARE A REŢELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ, INCLUSIV STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE MICEŞTI ŞI PURCĂRENI, COMUNA MICEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ" Publicat: 11.05.2017

Anunț privind propunerea de elaborare PUZ - Comuna Micești, județul Argeș Publicat: 22.03.2017

Consultare propuneri preliminare PUZ - SC DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL Publicat: 07.03.2017

Anunţ depunere solicitare anunţ mediu - SC DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL Publicat: 03.03.2017

Copyright © 2015. Comuna Miceşti - Rights Reserved.