^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Istoric

Cele mai vechi urme de existență umană datează din perioada romană constând dintr-un castru (sec.II-III) aflat la Purcăreni. Era așezat pe malul drept al râului Doamnei, de formă dreptunghiulară, construit din pământ.
Cea mai veche atestare documentară este consemnată în cazul satului Micești în Hrisovul emis de Cancelaria Domnească al lui Vladislav al II-lea la 15 aprilie 1456, prin care întărește jupânului Mogoș:
În sec al XV-lea satul Micești apare în numeroase hrisoave, părți din el fiind întărite la 6 august 1481, 13 iulie 1482, 21 noiembrie 1487-1494 de către domnitor.
În Micești a avut proprietatea și mânăstirea Tutana , căci la 1 aprilie 1497 Radu cel Mare întărește lui Dumata și Cernat în secolul al XVI –lea apare în documente satul Miceștii de sus (6 iunie 1528) și tot acum se dau relații despre morile de pe râul Doamnei ale Mânăstirii Bistrița cotropită de megieșii din Micești.
Satul Purcăreni apare menționat în Hrisovul lui Vlad Călugărul din 1487 prin care poruncește unor boieri, prin care și Jupânul din Purcăreni să cerceteze pricina dintre Dan Pușcașul și mătușa sa, pe care o au pentru o cină.
În secolul al XVI –lea satul Purcăreni apare în documente ca fiind în proprietatea lui Codrea Logofăt și a Jupaniței Anca.
Statisticile anilor 1838 consemnează satele Micești și Purcăreni cu 100 familii respectiv 51 familii.
La sfârșitul secolului al XIX–lea pe teritoriul actual al localității erau organizate două comune Micești și Purcăreni.     

Copyright © 2015. Comuna Miceşti - Rights Reserved.