^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Populația comunei Micești

Analizând indicatorii demografici pe o perioadă de 20 de ani (1968 - 1998), se constată o usoară creştere numerică a populaţiei comunei, fapt pozitiv dacă avem în vedere tendinţa la nivel naţional de scădere a sporului natural al populaţiei. Perioada 1968 - 1977 este o perioadă prolifică având o creştere de 1,9%, reprezentând 64 de persoane în medie pe an. În perioada 1977 - 1992, populaţia satului MICEŞTI a scăzut cu 139 de locuitori, iar a satului BRÂNZARI cu 7 locuitori. În aceeaşi perioadă constatăm că populaţia satului PĂULEASCA a crescut cu 158 locuitori, iar a satului PURCĂRENI cu 46 locuitori. Din alt punct de vedere, analizând evoluţia densităţii medii a locuitorilor, constatăm că în anul 1838 densitatea medie era de 41 locuitori/km² iar în 1998 era de 86 de locuitori/km². La ultimul recensământ, numărul de locuitori era de 4200 iar in anul 2006 era 4232, predominand femeile. Din totalul de locuitori aproximativ 13% sunt rudari care locuiesc pe văile pârâurilor TROISLAV şi PURCĂREANCA. 

În momentul de faţă, situaţia se prezintă astfel:

  • Satul Miceşti 1862 locuitori cu o densitate de 120 locuitori/km.
  • Satul Purcăreni 1426 locuitori cu o densitate de 120 locuitori/km.
  • Satul Păuleasca 993 locuitori cu o densitate de 120 locuitori/km.
  • Satul Brânzari 40 locuitori cu o densitate de 120 locuitori/km.

TOTAL: 4321 locuitori.

Copyright © 2015. Comuna Miceşti - Rights Reserved.